Toimihenkilöt

Puheenjohtaja
Juha Koskimäki
juha.koskimaki(at)pshp.fi

Varapuheenjohtaja
Mika Matikainen
mika.matikainen(at)hus.fi

Hallituksen jäsenet
Peter Boström
peter.bostrom(at)tyks.fi

Christian Palmberg
christian.palmberg(at)vshp.f

Hanna Ronkainen
hanna.ronkainen(at)ppshp.fi

Heikki Seikkula
heikki.seikkula(at)fimnet.fi

Erikoistuvien lääkäreiden edustaja

Markus Venäläinen (KSSHP)

Sihteeri
Thea Veitonmäki
thea.veitonmaki(at)pshp.fi

Rahastonhoitaja
Henrikki Santti
henrikki.santti(at)hus.fi

Tilintarkastaja
HTM Harri Saarinen

Urologia Fennican toimittajat
Olli-Matti Aho, päätoimittaja
olli-matti.aho(at)hus.fi

Juan Tamer Agha, ilmoitukset
juan.tamer-agha(at)hus.fi

Edustajat EBU:ssa
Teija Parpala
teija.parpala(at)oulu.fi

Thea Veitonmäki
thea.veitonmaki(at)pshp.fi

Edustaja Suomen Kirurgiyhdistyksessä
Juha Koskimäki

Yhteyshenkilö EAU:ssa
Angela Terberg
a.terberg(at)uroweb.org