BAUS potilastiedotteet

Kansalliseen käyttöön tarkoitetut Suomen Urologiyhdistyksen potilastiedotteet, käännetty BAUSin (The British Association of Urological Surgeons) ”I’m told I need…” -sarjasta.

Alkuperäisiin BAUSin potilasoppaisiin voit tutustua osoitteessa: https://www.baus.org.uk/patients/information_leaflets/

Vuoden 2021 julkaisut: Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP) ja Eturauhasen halkaisuleikkaus (TUIP), Munuaisen poisto avoleikkauksena ja Munuaisen poisto tähystysleikkauksena.

Työryhmä kiittää seuraavia urologikollegoja tärkeistä neuvoista ja muutoksista tiedotteisiin:

Eturauhasen höyläysleikkaus (TURP): Pekka Hellström, Timo Marttila, Christian Palmberg, Antti Pöyhönen, Erkki Rintala ja Riitta Rönkä.

Eturauhasen halkaisuleikkaus (TUIP): Pekka Hellström, Timo Marttila, Christian Palmberg, Antti Pöyhönen, Erkki Rintala ja Riitta Rönkä.

Munuaisen poisto avoleikkauksena: Niilo Hendolin, Riikka Järvinen, Andres Kotsar ja Kimmo Taari

Munuaisen poisto tähystysleikkauksena: Niilo Hendolin, Riikka Järvinen, Andres Kotsar, Antti Pöyhönen ja Kimmo Taari

Potilastiedotteet ovat vapaasti käytettävissä ja tulostettavissa. Palautetta ja toiveita seuraavaksi suomennettavista ohjeista voit lähettää työryhmän jäsenille: Kanerva Lahdensuo (@hus.fi), Mare Leht (@gmail.com) ja Kari Tikkinen (@gmail.com). Halukkuudesta osallistua suomennos- ja tarkistustyöhön saa myös ilmoitella, kaikkien jäsenien apu on enemmän kuin tervetullutta!

Hoidonlaadun parantamisen hengessä ja koko työryhmän puolesta,

Kanerva Lahdensuo,  Mare Leht ja Kari Tikkinen