Urologiyhdistys on valinnut neljä uutta kunniajäsentä 27.11.2014: prof Pekka Hellström, dos Martti Nurmi, emeritus prof Sakari Rannikko ja prof Teuvo Tammela. He ovat ansioituneet kansainvälisesti tunnetusti tieteellisessä ....

27.11.2014

Pekka Hellström

tutkimustoiminnassa toimien väitöskirjatöiden ohjaajina ja vastaväittäjinä. He ovat kouluttaneet lukuisia urologeja Suomessa. He ovat toimineey yhdistyksen johtokunnassa ja olleet johtokunnan puheenjohtajina. Yhdistys ojensi heille standaardit.

 

Pekka Hellström on tehnyt pitkän kliinisen uran Oulun yliopistollisen sairaalan urologian erikoislääkärinä. Työssään hän toi uusia lääketieteellisiä hoitomenetelmiä Suomeen, erityiskohteena virtsarakon toiminnan häiriöt ja niiden uusimmat hoidot, mistä hänen väitöskirjatyönsä rakon toimintahäiriöiden urodynaamisesta arvioinnista käsittelee. Erityisen innokkaasti hän on toiminut neuromodulaation ja Botuliinin urologinen käytössä. Hän on tehnyt pohjoismaista urologista yhteistyötä erityisesti neurourologian ja rakkosyövän parissa.

Pekka Hellström on toiminut aktiivisesti luennoitsijana ja tapausselostusten esittäjänä eri lääkäriyhdistysten jatkokoulutustilaisuuksissa.

Hän on tutkimustyössään erittäin laajasti tutkinut ja raportoinut urologian piiriin kuuluvia sairauksia. Hän on toiminut väitöskirjan esitarkastajana 12 kertaa, vastaväittäjänä 6 kertaa ja kustoksena kerran. Hän on antanut lausunnon urologian dosentin pätevyydestä 2 kertaa.

Hän on toiminut Suomen urologiyhdistyksen johtokunnassa vuodesta  1996 ja puheenjohtajana 2010-2012. Hän on ollut myös Suomen Kirurgiyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuosina 2010-2012. Suomen Kirurgiyhdistys valitsi hänet Vuoden Kirurgiksi vuonna 2010. Lisäksi hän on URHOjen valitsema Vuoden Urologi vuonna 2001.

 

Dosentti Martti Nurmi on tehnyt erittäin pitkän ja menestyksekkään uran urologiassa.

Pääosan urastaan dos. Nurmi on tehnyt Varsinais-Suomessa ja Turun Yliopistollisessa keskussairaalassa, jossa hän on toiminut urologian erikoislääkärinä, osaston ylilääkärinä ja ylilääkärinä.

Dosentti Nurmi on ollut edelläkävijä monella urologian saralla, mutta parhaiten hänet tunnetaan virtsarakkosyövän radikaalikirurgian ja eri virtsadiversiotekniikoiden kehittäjänä ja eri uro-onkologisten leikkausten, mm. radikaalin prostatektomian ja munuaissyöpäleikkausten taitajana. Edellisten lisäksi dos. Nurmi on tehnyt mittavan kliinisen uran mm. funktionaalisessa urologiassa, urodynamiassa ja urologisessa protetiikassa.

Dosentti Nurmi on kouluttanut 16 urologian erikoislääkäriä ja siirtänyt ansiokkaasti osaamistaan nuoremmalle sukupolvelle.

Akateemisella uralla Dos. Nurmi on julkaissut laajamittaisesti, toiminut lukuisia kertoja vastaväittäjänä sekä väitöskirjojen ja dosentuurien esitarkastajana. Hän on ollut aktiivinen jäsen FinnBladder ja FinnProstata tutkimusryhmissä ja tehnyt kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Edelleen dos. Nurmi on toiminut urologiyhdistyksen hallituksessa, puheenjohtajana 1998-2000 ja Suomen kirurgiyhdistyksen puheenjohtajana 2002-2004. Lisäksi hänet valittiin vuoden kirurgiksi URHOjen toimesta vuonna 2000.

 

Professori emeritus Sakari Rannikko on syntynyt 6.11.1939 Juvalla ja valmistunut Helsingin yliopistossa lääketieteen lisensiaatiksi 1966, kirurgian erikoislääkäriksi 1973, urologian erikoislääkäriksi 1975, lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1979. Urologian dosentin arvon hän sai 1986 ja urologian professorin virassa hän toimi eläkkeelle siirtymiseensä asti 1992–1999.

Professori Rannikko on tehnyt pitkän uran eri sairaaloissa Pieksämäellä, Hyvinkäällä, Helsingin kaupungilla ja viimeksi Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa toimien erikoislääkärinä ja ylilääkärinä.

Professori Sakari Rannikko toimi vastaväittäjänä neljä kertaa, väitöskirjan esitarkastajana kolme kertaa, väitöskirjan ohjaajana neljä kertaa sekä asiantuntijana dosentuuria tai professuuria varten neljä kertaa.

Professori Rannikon tieteellinen tuotanto on käsitellyt pääasiassa eturauhassyöpää. Hän on ollut kantava voima FinnProstata -ryhmässä ja kansainvälisessä PSA-seulontatutkimusryhmässä.

Suomen Urologiyhdistyksen luottamustoimissa professori Rannikko toimi sihteerinä 1982–83, varapuheenjohtajana 1994–95 ja puheenjohtajana 1996–97. Suomen Kirurgiyhdistyksen hallituksessa professori Rannikko toimi 1996–97.

 

Professori Teuvo Tammela on syntynyt vuonna 1954, jolloin myös perustettiin Suomen urologiyhdistys. Kipinä urologiasta syttyi hänen työskennellessään Pohjois-Karjalan keskussairaalassa. Sieltä tie johti Ouluun, jossa kirurgiaan erikoistumista seurasi urologian erikoistumisopinnot. Urologian opintojen rinnalla valmistui väitöskirja: ” Postoperative Urinary Retention”. Vuonna 1991 johti Tie Tampereelle.  Ennen  varsinaista Tampereen toiminnan alkamista Teuvo Tammela työskenteli runsaan vuoden tutkijana Pennsylvanian yliopiston urologian yksikössä.      

                                                                                                           

Nykyään Teuvo Tammela on Tampereen yliopiston kirurgian professori ja kirurgian vastuualueen ylilääkäri.

”Minä rakastan urologiaa”, Teuvon omin sanoin, kuvaa hyvin hänen  sitoutumistaan urologiaan. Tieteellinen tutkimus urologian kaikilla osa-alueilla on ollut erityinen kiintymyksen kohde. Vuosikymmenten aikana tehdyn työn tuloksena on valtava määrä tieteellisiä lehti- ja kirja artikkeleita ja kokousabstrakteja, suuri määrä väitöskirjaohjauksia, useita väitöskirjan esitarkastuksia ja vastaväitöksiä sekä dosentuuriasiantuntijana toimimisia. Useat Teuvo Tammelan tutkimukset ovat olleet kansainvälisesti hyvin merkittäviä ja tieteellisen merkityksensä lisäksi edistäneet tietämystä suomalaisesta urologisesta tutkimuksesta. Tieteellisen työn lisäksi Teuvo Tammela on koko uransa ajan tehnyt perus-urologin työtä, josta funktionaalinen urologia ja uusien lääkehoitojen tuominen käytäntöön ovat olleet lähinnä sydäntä.

Tiedämme, että Teuvo on lukuisten työtehtäviensä vuoksi on hyvin kiireinen.  Tästä huolimatta Teuvolla on kuitenkin aina aikaa pysähtyä kollegan kanssa ongelmaa pohtimaan tai juttelemaan. Erittäin harvassa ovat ne kokoukset ja muut tilanteet, jolloin Teuvoa ei tavoittaisi puhelimella edes sen verran, että sovitaan parempi soittoaika. Jos jotakin sovitaan, tiedämme, että Teuvo on varmasti mukana, Häneltä asiat eivät unohdu.

Teuvo Tammela on väsymätön uurastaja, arvostettu tutkija ja aina-auttavainen kollega, jonka työn tuloksista koko Suomen urologinen yhteisö on saanut nauttia. 

 

 

 

Martti Nurmi
Sakari Rannikko
Teuvo Tammela