EBU:n kirjallinen ja suullinen kuulustelu, uudet päivämäärät

24.5.2021

EBU:n kirjallista kuulustelua on aikaistettu. Uusi ajankohta on 23.9.2021. Ilmoittautumisen deadline on 15.7.2021.
Lisätietoja: https://www.ebu.com/examination/part-1-written-exam/important-information-part-1/ 

Suullinen kuulustelu järjestetään virtuaalisena Zoom-kuulusteluna 13.11.2021. Ilmoittautumisen deadline on 31.7.2021.
Lisätietoja: https://www.ebu.com/examination/part-2-oral-exam/important-information-part-2-oral-exam/