Taina Isotalo Päijät-Hämeen keskussairaalasta valittiin vuoden urologiksi Talvipäivillä 2015. Näin ehdotuksen tehneet kuvailivat Tainan ansioita urologina...

28.4.2015

Hän on onnistunut organisoimaan alueemme urologisen hoidon siten, että hoitotakuu toteutuu, eli vastaanotoille ja toimenpiteisiin pääsee sovitun kiireellisyyden mukaan. Hoitajana on mukava kertoa potilaalle, että odotusaika ei pitkity.

 

Hän arvostaa hoitajien urologista koulutusta ja on pitänyt esityksiä monissa hoitajille suunnatuissa alueellisissa koulutuspäivissä. Hän valmistelee esitykset hyvin ja osaa ottaa yleisönsä huomioon käyttämällä ymmärrettäviä ilmaisuja.

 

Hän on kouluttanut hoitajia myös valtakunnallisessa uroterapiatyön koulutuksessa, joka toteutettiin samanaikaisesti Lahden ammattikorkeakoulussa ja Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulussa v. 2013–2014, mistä valmistui yhteensä 46 uutta uroterapiatyön osaajaa.

 

Hän on edistänyt omatoimista toistokatetrointia hoitomuotona alueellamme. Urologillamme on vahva näkemys toistokatetroinnin eduista pysyviin katetreihin verrattuna ja hän luottaa uroterapeutteihin retentiopotilaiden hoidossa. Yksikkömme uroterapeutit pitävät omatoimisen toistokatetroinnin ohjausta ja alueellista koordinointia yhtenä tärkeimmistä tehtävistään ja siksi arvostavat urologin vahvaa tukea.

 

Hän on johtanut moniammatillista työryhmää, joka on tehnyt selkeät Käypä hoito –suosituksiin perustuvat alueelliset hoito-ohjeet virtsaoireisen miehen hoitoon (2008). Työryhmä suositteli urologisten hoitajien kouluttamista terveyskeskuksiin ja lääkäri-hoitaja -työparityöskentelyä virtsaoireisten potilaiden hoidossa perusterveydenhuollossa.

 

Systemaattinen työ urologisen potilaan palvelun parantamiseksi on jatkunut vuodesta 2008 alkaen, sisältäen hoitoketjujen mallintamisen jälkeen kaksi peräkkäistä hanketta, jotka on tunnustettu innovatiivisiksi. Hankkeiden yhtenä tavoitteena oli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön tehostaminen. Urologimme on ollut vahvasti mukana koko ajan toimien mm. jälkimmäisen hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana.

 

Yksi yhteistyön muoto erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on urologimme jalkautuminen terveyskeskuksiin uroterapeutin kanssa viime syksynä. Urologisissa työpajoissa oli koulutusta terveyskeskuslääkäreille ja vastaanottojen hoitajille. Lopuksi lääkäreillä oli mahdollisuus konsultoida urologia potilaistaan. Näissä tilaisuuksissa hän toi esiin hoitajan työn tärkeyden virtsaoireisen potilaan hoidossa.

 

Arabialaisen tulisella temperamentilla ja suomenhevosen varmuudella hän johtaa orilaumaansa.  Seassa urologianlaitumella temmeltää joukko erisorttisia tammoja. Joskus kipinät sinkoilevat kavioiden kopseessa ja harja hulmuaa, mutta yhdessä työtä tehden olemme oppineet arvostamaan tätä tahtonaista.

Urologian ylilääkäri, dosentti Taina Isotalo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä ansaitsee tulla valituksi vuoden urologiksi 2015

Ehdottajat: Päijät-Hämeen keskussairaalan uroterapeutit